BIBLIOGRAFIE


carturesti.ro

Foloseste codul PREMIUM20 pentru 20 de lei reducere atunci cand cumperi cele 12 editii Istorie Veche premium dintre martie 2022 si februarie 2023. Peste 12 ore de articole de istorie pe care le primesti pe email si pe care poti sa accesezi de oriunde ai internet pe mobil, tableta sau laptop/PC. < Cuvânt de sfarşit | Tabele cronologice >

1. ACKERMANN, M.E. & colectiv – Encyclopedia of World History, The Ancient World Prehistoric Eras to 600 CE, vol.1 – Facts on File.Inc, 2008
2. ACKERMANN, M.E. & colectiv – Encyclopedia of World History, The Expanding World 600 CE to 1450, vol.2 – Facts on File.Inc, 2008
3. ACKERMANN, M.E. & colectiv – Encyclopedia of World History, The First Global Age 1450 to 1750 , vol.3 – Facts on File.Inc, 2008
4. ADLER, M.N. – The Itinerary of Benjamin of Tudela, critical text, translation and commentary, London, Henry Frowde, Oxford University Press
5. ALINEI, MARIO – Conseguenze delle nuove teorie indoeuropeistiche sulla dialettologia Romanza, articol
6. ALINEI, MARIO & FRANCESCO BENOZZO – Profilo linguistico della Romania pre-romana: la grandi tappe dalla istoria, VII Convegno Trienuale della Societa Italiana di Filologia Romana (Bologna, 5-8 octtombre 2009)
7. AMMIANUS, MARCELLINUS – Istoria romană , Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică , 1982
8. AMZĂR, DUMITRU CRISTIAN – Sfântul Petru în tradiţiile poporului român, extras din Buletinul Biblotecii Române, vol.II – oct, 1954, Bibloteca Româna, Freiburg, Germania , 1954
9. ANDEA, SUSANA, IOAN BOLOVAN, IOAN GLODARIU, MIRCEA PACURARIU, MIRCEA RUSU, GRIGOR POP, IOAN AUREL POP, s.a. – Istoria României, Transilvania, vol. I, Ed. George Bariţiu, 1997
10. ANTONESCU, TEOHARI – Columna lui Traian, studiată din punct de vedere arheologic, geografic şi artistic, Iaşi, Tipografia H.Goldner, 1910
11. APOSTOL, DAN – Terra – Planeta vieţii, Ed. Sport –Turism ,1990
12. ARION, DINU C. – Cnejii (Chineji) români, contribuţii la rolul lor, 1936
13. ARMBRUSTER, ADOLF – Romanitatea Românilor – Istoria unei idei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1993
14. AUSTIN, DAVID, LESLIE ALCOCK – From the Baltic to the Black Sea Studies in Medieval Archaeology, Library of the Central European University Budapest, 1997
15. BĂLAN , MIRCEA – Istoria violenţei la români, vol I – II, Ed.Eurostampa , 2008
16. BĂLAN , MIRCEA – Istoria trădarii la români, vol.I-II, Ed.Eurostampa , 2002
17. BĂLAN , MIRCEA – Istoria beţiei la români, Ed.Eurostampa , 2004
18. BÂRSAN, CORNEL – Revanşa Daciei, Ed.Obiectiv, 2000
19. BARIŢIU, GEORGE – Raportu asupra caletoriei la ruinele Sarmisegetusei şi a informaţiuniloru adunate la faţa locului, în anulu 1882 – Tipografia Academiei Române (Laboratorii Romani), 1883
20. BARNEA, ION; OCTAVIAN, ILIESCU – Constantin cel Mare, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,1982
21. BALACI, ANCA – Mic dicţionar mitologic greco – roman, Ed. Mondeo , 1997
22. BERCIU-DRAGUŞANU, ADINA, TROFIN LILIANA – Culegere de documente privind istoria românilor secolele IV – XVI, Ed.Universităţii din Bucuresti, 2006
23. BERINDEI, DAN – Istoria românilor, cronologie, Ed. Cartex, 2008
24. BEJGU,CONSTANTIN & DAVID REU – Din porunca lui Zalmoxe, Pietrele dacilor socotesc, Ed.Reu Studio, 2001
25. BEZA,MARCU – Pe tărămuri biblice, Palestina, Siria, Chipru şi Muntele Sinai,Ed.Ziarului “Universul”, 1934
26. BEZDECHI, ST. – Nicolaus Olahus, primul umanist de origine română, Ed.Ram, Aninoasa-Gorj, 1939
27. BOARDMAN, JOHN – Grecii de peste mări, Ed. Meridiane, 1980
28. BOGDAN, IOAN – Cronice inedite din istoria Românilor, Ed.Librariei Socec&Comp.,1895
29. BOGDAN-DUICĂ, G. – În Ţara Bârsei contra Sachsenland-ului, Revista „Ţara Bârsei”, nr. 3/1929
30. BOIA, LUCIAN – Istorie şi mit în conştiinţa românească, Ed.Humanitas, 2000
31. BOLDUR, A. – Istoria Basarabiei, Ed. Victor Frunză, 1992
32. BORONEANŢ, VASILE – Arheologia peşterilor şi minelor din România, Cimec, 2000
33. BRĂTIANU, GHEORGHE I. – Tradiţia istorica despre întemeierea statelor românesti, Ed.Eminescu, 1980
34. BRĂTIANU, GHEORGHE I. – O enigmă şi un miracol :poporul Român, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988
35. BRĂTIANU, GHEORGHE I. – Marea Neagră, Ed. Meridiane, 1988
36. BRION, MARCEL – Attila, Ed. Mondero, 1992
37. BROŞTEANU, CONSTANTIN – Salinele noastre, studiu istoric, juridic şi economic asupra exploatării salinelor şi monopolul sarei la romani şi români (753 a.Crist.-1900 d.Crist), Tipografia G.A.Lăzăreanu, Bucuresti, 1901
38. BRUNTON, PAUL – India secretă, Ed. Venus, 1991
39. BRUNTON, PAUL – Egiptul secret, Ed. Venus, 1992
40. BUCURESCU, ADRIAN – Dacia Secretă, Ed.Bucureşti, 2012
41. BUFFIERE, FELIX – Miturile lui Homer, Ed. Univers, 1987
42. BUREACĂ, IOAN – Ardealul, Transillvania, Siebenburgen, Ed.George Cosbuc
43. BUSUIOCEANU, ALEXANDRU – Zamolxis, Ed. Meridiane, 1985
44. BUZILA, ŞTEFAN – Familia grănicereasca Anton, Arhiva Someşana nr. 11 Năsăud, 1929
45. CALUŞITA – ALECU, MIOARA – Zamolxis, Ed. Gemenii, 1993
46. CAMP, M.JOHN – The Archaeology of Athens, Yale University Press, 2001
47. CANDREA, I-AUREL & GH.ADAMESCU – Dictionarul Enciclopedic Ilustrat “Cartea Romaneasca”, Ed. Cartea Romaneasca, 1931
48. CANTACUZINO, ION MIHAI – O mie de ani în Balcani, Ed.Albatros, 1996
49. CĂPRĂROIU, DENIS – Opinii istorice despre unul dintre voievozii cu numele de Bogdan din secolul al XIV , Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, XVI, nr.1(19), 20122
50. CĂPRĂROIU, DENIS – Scurte consideraţii privitoare la câteva aspecte ale începuturilor reşedinţei domneşti de la Argeş, Arheologie şi istorie în spaţiul carpato-balcanic, Târgovişte, 2011
51. CANTACUZINO, CONSTANTIN – Istoria Ţării Româneşti, Ed.Litera International
52. CARPIANU, RADU STAN – Enigma insulei, Ed. Getica, 1990
53. CASTLEDEN, RODNEY – Conflicte care au schimbat lumea, Ed.Meteor Press, 2009
54. CERAM, C.W. – Secretul Hititilor, descoperirea unui mare imperiu antic, Ed.Aquila 93, 2001
55. CERAM, C.W. – Zei, morminte, cărturari, Ed.Stiinţifică, 1968
56. CERNENKO, E.V. – The Scythians, 700 – 300 BC, Osprey Publishing Ltd., 1991
57. CHARROUX, ROBERT – Cartea lumilor uitate, Ed. Elit-Comentator, 1993
58. CHILDRESS, DAVID HATCHER – Tehnologia zeilor, fascinanta cunoaştere a anticilor, Ed. Vidia, 2012
59. CHIRICA, VASILE & BOGHIAN DUMITRU – Arheologia Preistorică a lumii, paleolitic mezolitic, Ed. Helios, 2003
60. CIHODARU, C & CAPROSU I., SIMANSCHI I. – Documenta Romaniae Histrica ~ A. Moldova volumul XXI (1632-1633), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1971
61. CIORAN, EMIL – Schimbarea la faţă a României, Ed. Humanitas, 1990
62. CIZEK, EUGEN – Epoca lui Traian, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980
63. CIZEK, EUGEN – Secvenţa romană, Ed.Politică, 1986
64. CLAUSEWITZ, CARL VON – Principles of War, The Military Service Publishing Company, 1942
65. CLAYTON, PETER A. – Cronica Faraonilor, Ed.Rao, 2007
66. COJA, IOAN – Transilvania – Invincibile argumentum, Ed. Athenaeum, 1990
67. COMNENA, ANA – Alexiada, Ed. Minerva, 1977
68. CONSTANTIN, NICOLAE – Mic dicţionar de toponime româneşti, Ed.Curtea de Scaun, 2011
69. CONSTANTINIU, FLORIN – O istorie sinceră a poporului român, Ed.Univers Enciclopedic Gold, 2011
70. COSTIN , NICOLAE – Scrieri, Ed.Hyperion, 1990
71. COSTIN, MIRON – Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Gramar, 2010
72. CREMO, MICHAEL A. & RICHARD L.THOMPSON – Arheologia interzisă, istoria ascunsă a rasei umane,Ed.Mar, 2008
73. CRIŞAN, ION HORAŢIU – Spiritualitatea geto-dacilor, Ed. Albatros, 1986
74. CRIŞAN, ION HORAŢIU – Civilizaţia geto-dacilor, vol.I-II, Ed. Dacica , 2008
75. CRIŞAN, ION HORAŢIU – Medicina în Dacia, Ed. Dacica , 2007
76. CRIŞAN, ION HOARAŢIU – Burebista şi epoca sa, Ed.Enciclopedica Romana, 1975
77. CURTA, FLORIN – Apariţia slavilor, Istorie şi arheologie la Dunarea de Jos în veacurile VI-VII, Ed.Cetatea de Scaun, 2006
78. CUŞA, NICOLAE – Macedo-aromânii dobrogeni, Ex Ponto, Constanta, 2004
79. CVASNÎI CATANESCU, MARIA – Istoria româna, origini si dezvoltare – studii, antologie de texte româneşti vechi, explicaţii, glosar si bibliografie, Ed.Humanitas, 1996
80. DAICOVICIU, HADRIAN – Dacii, Ed. Enciclopedica Romana, 1972
81. DANA, DAN – Zamolxe, de la Herodot la Mircea Eliade, Istoria despre un zeu al pretextului, Ed. Polirom, 2008
82. DAN-STRAULESTI, PETRE – Atlas istoric ilustrat al României, Ed. Litera Internaţional, 2009
83. DANIEL, CONSTANTIN – Civilizaţia asiro – babiloniană, Ed. Sport Turism ,1981
84. DANIEL, CONSTANTIN – Pe urmele vechilor civilizaţii, Ed. Sport Turism, 1987
85. DANIEL, CONSTANTIN – Misteriile lui Zalmoxis, Ed. Herald, 2011
86. DANIKEN, ERICH von – Întelepciunea pierdută a vechiilor civilizaţii, Ed.Lucman, 2004
87. DANIKEN, ERICH von – Amurgul zeilor, Lifestyle, 2010
88. DECEI, AUREL – Istoria imperiului otoman, Ed. Stiinţifică şi Enciclopedică Buc. 1978
89. DELETANT, DENNIS & MIHAI BARBULESCU, SERBAN PAPACOSTEA, POMPILIU TEODOR, KEITH HITCHINS – Istoria României, Ed. Corint, 2007
90. DENSUŞIANU, NICOLAE – Dacia preistorica, Ed. Meridiane, 1986
91. DENSUŞIANU, NICOLAE – Istoria militară a poporului român, Ed.Vestala, 2003
92. DIACONOVITCH, CORNELIU, Dr. & colectiv – Enciclopedia Româna, 3 vol., Ed.W.Krafft, 1898, Sibiu
93. DIODOR din SICILIA – Biblioteca istorică, Ed. Sport – Turism, 1981
94. DJUVARA, NEAGU – O scurtă istorie a românilor povestita celor tineri, Ed. Humanitas , 2000
95. DJUVARA, NEAGU – Cum s-a nascut poporul român, Ed.Humanitas, 2007
96. DJUVARA, NEAGU – Thocomerius, Negru Voda, un voievod de origine cumană la începuturile Ţarii Româneşti, Ed.Humanitas, 2008
97. DJUVARA, NEAGU – Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru Voda, Ed.Humanitas, 2011
98. DJUVARA, NEAGU (coordonator) – Aromânii, istorie, limba, destin, Ed.Humanitas , 2012
99. DJUVARA, NEAGU – Amintiri din pribegie, Ed.Humanitas, 2012
100. DONALD, GRAEME – Minciuni, erori si neînţelegeri în istorie, Ed.Polirom, 2010
101. DRĂGĂLINA. PATRICIU – Câteva pagini din suferinţele românilor bănăţeni, rev.Transilvania, Sibiu, nov.-dec. 1900
102. DRĂGAN IOAN – Nobilimea româneasca din Transilvania între anii 1440 – 1514, Ed.Enciclopedica, 2000
103. DRĂGAN, IOSIF CONSTANTIN – Istoria românilor, Ed. Europa Nova, 1993
104. DRĂGAN, IOSIF CONSTANTIN – Mileniul Imperial al Daciei , Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986
105. DRĂGAN, IOSIF CONSTANTIN – Imperiul romano – trac, Ed. Europa Nova, 2000
106. DRĂGAN, IOSIF CONSTANTIN – Noi tracii, Ed. Scrisul Românesc, 1976
107. DRĂGANU, NICOLAE – Românii în veacurile IX – XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, Monitorul Oficial al Imprimeriilor Statului, Imprimeria Naţională Bucureşti, 1933
108. DRAGOMIR, N, SILVIU – Istorii neelucidate, Ed.Lucman, 2007
109. DRAGOMIR, N, SILVIU – Alte istorii neelucidate, Ed.Lucman, 2010
110. DRAGOMIR, N, SILVIU – Drăculea, istorii mai mult sau mai puţin elucidate, Ed.Lucman, 2010
111. DRAGHICESCU. D. – Din psichologia poporului român, Librăria Leon Alcalay, 1907
112. DRÂMBA. OVIDIU – Istoria culturii şi civilizaţiei , vol I – IV, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985 – 1995
113. DRÎMBA, VLADIMIR – Codex Cumanicus, Ed. Enciclopedică, 2000
114. DUKES, PAUL – Istoria Rusiei, 882 – 1996 , Ed. All, 2010
115. DUMITRESCU, VLADIMIR, ALEXANDRU VULPE – Dacia înainte de Dromichete, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988
116. ELIADE, MIRCEA – Meşterul Manole, Ed. Junimea , 1992
117. ELIADE, MIRCEA – Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol.I-III, Ed. Ştiinţifică, 1991
118. ELIADE, MIRCEA – Tratat de istorie a religiilor, Ed. Humanitas, 1992
119. ELIADE, MIRCEA – Arta de a muri, Ed. Moldova, 1993
120. ELIADE, MIRCEA – Alchimia asiatică, Ed. Humanitas, 1991
121. ELIADE, MIRCEA – De la Zalmoxis la Genghis Han, Ed.Humanitas, 1995
122. ELIADE, MIRCEA / CULIANU I.P. – Dicţionar al religiilor, Ed. Humanitas, 1993
123. EMINESCU, GHEORGHE – Napoleon Bonaparte, Ed. Academiei R.S.R., 1986
124. ENACHIUC, VIORICA – Rohonczi Codex, Descifrare, transcriere şi traducere, Ed. Alcor Edimpex, 2002
125. ENGEL, PAL – Regatul Sfântului Ştefan, Istoria Ungariei Medievale, Ed.Mega, 2011
126. EUSEBIU din CESAREEA – Viaţa lui Constantin cel Mare, Editura Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1991
127. EUSEBIU din CESAREEA – Istorie Bisericeasca, Editura Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987
128. FIELDS, NIC – Troy c.1700 – 1250 BC, Osprey Publishing Ltd., 2004
129. FIELDS, NIC – Mycenaenean Citadels c. 1350 – 1200 BC, Osprey Publishing Ltd., 2004.
130. FIELDS, NIC – Hadrian Wall ad 122 – 410, Osprey Publishing Ltd., 2003
131. FIELDS, NIC – The Hun, Scourge of God, AD 375-565, Osprey Publishing Ltd., 2006
132. FILIPAŞCU, ALEXANDRU , dr. – Istoria Maramureşului, Tipografia ziarului “Universul” 1940 , … , Ed.Gutinul 1997
133. FILIPAŞCU, ALEXANDRU , dr. – Înstrăinarea unor familii şi averi maramureşene prin încuscrirea cu străinii – Revista Transilvania nr.10/1942
134. FILIPAŞCU, ALEXANDRU , dr. – Enciclopedia familiilor maramureşene nobile de origine română, Ed. Dacia, 2006
135. FINKELBERG, MARGALIT – Greeks and Pre-Greeks Agean Prehistory and Greek Heroic Tradition, Cambridge Univerity Press, 2005
136. FREMY DOMINIQUE & MICHELE – Quid 1980, Ed. R.Laffont , 1980
137. FRAZER, ANGUS – Ţiganii, originile, migraţia şi prezenţa lor în Europa, Ed. Humanitas, 2010
138. GEORGESCU, MARIA – Istoria Bizanţului, Ed.Cetatea de Scaun, 2007
139. GIBBON, EDWARD – History of Rome, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol I – XII, New York, Fred deFau & Company Publisers, 1906-1907
140. GIMBUTAS, MARIJA –Cultură şi civilizaţie, Ed. Meridiane, 1989
141. GIMBUTAS, MARIJA – Civilizaţia marii zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici, Originea şi dezvoltarea celor mai vechi civilizaţii europene (cca.7500-700 i.e.n), Ed.Lucretius, 1997
142. GIURESCU C.C. / GIURESCU C. – Istoria Românilor, Ed. Ştiinţifică, 1981
143. GIURESCU C.C. & colectiv – Istoria României în date, Crai Nou, 1992
144. GIURESCU C.C. – Istoria Românilor, Ed. Humanitas, 2000
145. GIURESCU C.C. – Din trecut, Ed.Cugetarea, 1942
146. GIURESCU CONSTANTIN – Studii de istorie socială, vechimea rumâniei, despre români, despre boieri, Ed.Universul, 1943
147. GOGÂLTAN, FLORIN & SAVA VICTOR – Sântana Cetatea Veche, o fortificaţie de pamant a epocii bronzului la Mureşul de Jos, Arad, 2000
148. GONŢA, I., ALEXANDRU – Românii şi Hoarda de Aur, Casa Editorială Demiurg, 2010.
149. GORDON, OCTAVIAN – Lactantius, De mortibus persecutorum – studiu filologic, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2009
150. GOROVEI, ARTHUR & GH.F.CIAUŞANU – Credinţe şi superstiţii româneşti, Ed.Humanitas, 2012
151. GRAMADA, ILIE – Cruciadele, Ed. Ştiinţifică , 1981
152. GRECU, VASILE – Ducas. Istoria turco-bizantină (1341-1462), Ed. Academiei R.P.R, Bucureşti 1958
153. GRECOVA, B.D., I.IACUBOVSCHI – Hoarda de aur, decăderea ei, Editura de stat pentru literatură ştiinţifică, Bucureşti, 1953.
154. GRIGORAS, EM.C. – Criptografia şi istoria românească, Cultura Naţională, 1924
155. GROZA, ANDREI – Din istoria necunoscută a românilor, Tipografia „Reclama” Chişinau, 2001
156. HAGI-GOGU, T. – Romanus şi Valachus, sau ce este romanus, roman, român, aromân,valah si vlah, Bucuresti, 1939
157. HALDON, JOHN –Byzantium at War ad 600 – 1453, Routledge-Taylor, 2002
158. HANCOCK, GRAHAM, Enciclopedia civilizaţiilor, în cautarea trecutului şi a viitorului (Fingerprints of the Gods), Ed.Elis, 2006
159. HAŞA GLIGOR – Haţeg, adevărata Sarmisegetusa, Ed.Virtual 2011
160. HAŞA GLIGOR – Aurul dacic , miracol sau blestem, Ed.Virtual 2011
161. HAŞDEU, B.P.- Istoria critica a românilor, Ed.Teora, 1999
162. HAUGHTON, BRIAN – Istoria secretă, Civilizaţii pierdute şi mistere străvechi, Ed.Polirom 2009
163. HAUGHTON, BRIAN – Misterele istorie, Personaje şi locuri pierdute în negura timpului, Ed.Polirom, 2010
164. HOLBAN, MARIA & MARIA MATILDA ALEXANDRESCU DERSCA-BULGARU, PAUL CERNOVODEANU şi ION TOTOIU – Călatori straini despre Ţarile Române, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Republici Socialiste România, 1968
165. HOMER – Iliada, Ed.de Stat pentru Literatura şi Artă, 1959
166. HOMER – Odiseea, Ed.de Stat pentru Literatura şi Artă, 1959
167. HORVATH ISTVAN – Mineritul la Salina Praid, scurt istoric, Ed.Lyra, 2005
168. HUF, HANS-CHRISTIAN – Sfinx, tainele istoriei, Ed.Saeculum I.O.&Vestala, 2001
169. HUSAR, AL. – Ideea Europeană, Institutul European Iasi, 1993
170. IORGA, NICOLAE – Carti reprezentative in viata omenirii, vol.I-II, Ed. Enciclopedica, 1991
171. IORGA, NICOLAE – Istoria românilor prin călatorii, Ed. Eminescu, 1981
172. IORGA, NICOLAE – Istoria românilor, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988
173. IORGA, NICOLAE – Istoria poporului român pentru poporul român, Ed.Aşezământul Tipografic “Datina Româna”, Vălenii de Munte, 1926
174. IORGA, NICOLAE – Din faptele străbunilor, povestiri ale cronicarilor, Tipografia societ[tii “Neamul Românesc”, 1909
175. IORGA, NICOLAE – Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol I-II, Tipografia Neamul Românesc 1908
176. IORGA, NICOLAE – Studii şi documente cu privire la istoria românilor, Ministerul de Instrucţie Publică, 1911
177. IORGA, NICOLAE – Istoria Românilor în chipuri şi icoane, Ed.Humanitas, 2012
178. IORGA, NICOLAE – Neamul Românesc în Ardeal si Ţara Ungurească, Ed.Minerva, 1906
179. IORGA, NICOLAE – Carpaţii în luptele dintre români şi unguri, Librăriile Socec&Co, C.Sfetea,Pavel Suru. 1915
180. IORGA, NICOLAE – Femeile în viaţa neamului nostru, Tipografia “Neamul Românesc”, Vălenii de Munte, 1911
181. IORGA, NICOLAE – Cronici turceşti ca izvor pentru istoria românilor, Cultura Naţională, Bucureşti, 1928
182. IONIŢĂ, ION – Din istoria civilizaţiei dacilor liberi, Ed.Junimea, 1982
183. IONIŢĂ L, GHEORGHE – Reconsiderarea istoriei , geto-dacii, Ed.Didactică şi Pedagogică , 2011
184. JONES, W.BRIAN – The Emperor Domitian, Routledge Taylor&Francis e-Library, 2002
185. JOODY, PAL- Cercetarea calitaţii de nobil în Comitatul Maramureşului, anii 1749 – 1769, Ed.Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş Voda” , 2003
186. JORDANES – Despre originea şi faptele geţilor, Ed.Gândirea 2001
187. KAPLAN, ROBERT D. – Fantomele Balcanilor, o călătorie în istorie, Ed.Antet, 2002
188. KELLY DE VRIES, ROBERT D.SMITH – Weapons and warfare, an ilustrated history of their impact – medieval weapons, ABC&Clio, 2007
189. KERNBACH, VICTOR – Dictionar de mitologie generală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989
190. KERNBACH, VICTOR – Mituri esenţiale, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978
191. KNIGHT, CHRISTOPHER & ROBERT LOMAS – Aparatul lui Uriel , originile antice ale istoriei, Ed.Aquila, 2002
192. KNIGHT, CHRISTOPHER & ALAN BUTLER – Înaintea piramidelor, dezlegarea celui mai mare mister al arheologiei, Ed.Curtea Veche, 2010
193. KOGALNICEANU, CONSTANTIN – Istoria veche a Românilor, Bucureşti, Tipografia – Legătoria Furnica, 1938
194. KOGALNICEANU, CONSTANTIN – Cercetari critice cu privire la istoria românilor, Basarab I zis Negru Voda , Întemeietorul Tării Romaneşti, Ed. Minerva, 1908
195. KUN, N.A. – Legendele şi miturile Greciei Antice, Ed. Ştiinţifică, 1964
196. KRAMER, N.S. – Istoria începe la Sumer, Ed. Ştiinţifică , 1962
197. LACTANTIU, LUCII CAECILII – Despre moartea persecutorilor (trad. Cristian Bejan), Ed.Polirom, 2011
198. LACTANTIUS – On the Manner in Which the Persecutors Died, Ante-Nicene Fathers, vol.7 (trad.William Fletcher), Cristian Literature Publishing Co., 1886
199. LAERTIOS, DIOGENES – Despre vieţile şi doctrinele filozofilor, Ed.Polirom, 1997
200. LAIRD, THOMAS – Povestea Tibetului, Convorbiri cu Dalai Lama, Ed.All, 2011
201. LALOUETTE, CLAIRE – Civilizaţia Egiptului antic, Ed. Meridiane , 1987
202. LASCAROV-MOLDOVANU, ALEXANDRU – Vieţile Sfinţilor, Ed.Artemis
203. LASZLO ATTILA – Începuturile istoriei omenirii (preistorie generală) , curs, Universitatea Al.I.Cuza Iasi 2006
204. LECCA, OCTAV-GEORGE – Familiile boiereşti române, (istorie şi genealogie după izvoare autentice), cu adnotari, completări şi desene de Mateiu Caragiale, Ed.Libra, Muzeul Literaturii Romane Bucuresti, 2010
205. LEHRER, MILTON G. – Ardealul, pământ românesc, Ed.Vatra Românească, 1991
206. LENDVAI, PAUL – Ungurii, timp de un mileniu învingatori în înfrângeri, Ed. Humanitas , 2007
207. LEVEQUE, PIERRE – Aventura greacă, Ed. Meridiane – 1987
208. LEWIS, ARCHIBALD R. – Nomads and Crusaders , 1000 – 1368, Indiana University Press, 1988
209. LISSNER, IVAR – Culturi enigmatice, Ed. Meridiane, 1972
210. LOON, HENDRIK , WILLEM van – Istoria omenirii, Ed. Venus, 1992
211. LOVINESCU, VASILE – Dacia hiperboreană, Ed.Rosmarin, 1996
212. LUCA, CRISTIAN & MANDESCU, DRAGOS – Rituri şi ritualuri funerare în spaţiul extracarpatic în secolele VIII – X, Muzeul Brăilei, Ed.Istros, 2001
213. LUCIAN din SAMOSATA – Scrieri alese, Ed.Gramar, 2011
214. LUNDIUS, CAROLUS – Zamolxis, primul legiuitor al geţilor, Ed.Axa, 2002
215. LUNG, ECATERINA, GHEORGHE ZBUCHEA – Istorie universală – Europa medievală, (secolele V-XV), Ed. Fundatiei Romaniei de Maine, 2003
216. MĂIEREAN, VASILE şi DULCIU, DAN – O istorie a criptologiei româneşti, Ed. Rao, 2009
217. MAC CULLOCH, DIARMAID – Istoria creştinismului, Ed.Polirom, 2011
218. MAC KENDRICK, PAUL – Pietrele dacilor vorbesc, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1978
219. MADGEARU, ALEXANDRU – Istoria militară a Daciei post – romane, 275 – 614, Ed. Cetatea de Scaun, 2011
220. MADGEARU, ALEXANDRU – Împaratul Galerius, Ed. Cetatea de Scaun, 2012
221. MALIŢA, MIRCEA, HORIA C.MATEI, SILVIU NEGUŢ, ION NICOLAE, STEFAN STEFLEA – Enciclopedia statelor lumii , Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981
222. MALLORY, J.P. & D.Q. ADAMS – The Oxford Introductiona to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, Oxford University Press, 2006
223. MANN, WILLIAM F. – Cavalerii templieri în lumea nouă, Ed. Nicol, 2010
224. MANOLACHE, DUMITRU, Andrei, Apostolul lupilor, Ed. Anastasia, 2000
225. MANOLACHE, DUMITRU, Tezaurul dacic de la Sinaia, Ed.Dacica, 2006
226. MATEI, HORIA C. – O istorie a lumii antice, Ed. Albatros, 1984
227. MATEI, HORIA C. – Lumea antică, Ed. Danubius, 1991
228. MARGHITAN, LIVIU – Zece tezaure carpatice, Ed. I.Creanga, 1988
229. MARIENESCU, ATANASIE MARIAN – Ausonii în Italia, Ausonii în Dacia, Revista Familia Oradea, nr. 46- 51 , 1894 ( dupa Documente privitoare la Istoria Românilor, Academia Româna, vol. I, partea 2, pag 112 – 118)
230. MARIENESCU, ATANASIE MARIAN – Solia imparatului Teodosie al II-lea la Attila, Revista Familia Oradea, nr 45, 1896
231. MARIENESCU, ATANASIE MARIAN. – Negru Vodă şi epoca lui, Extras din Analele Academiei Romane, seria II, tom XXXI, Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl ” , Bucureşti, 1909.
232. MARŢIAN IULIAN – Ţara Năsăudului, Arhiva Someşana Năsăud, no.10, 1929
233. MARŢIAN IULIAN – Cucerirea Ardealului de către Unguri – traducere după G.Schmidt (1861), Arhiva Someşană Năsăud, no.19, 1936
234. MARŢIAN IULIAN – Castrul Rodna, Arhiva Someşana Năsăud, no.4, 1926
235. MARTIGNON, MARINO – Sull’origine della lingua italiana, articol
236. MARTIS, MIHAI – De la Bharata la Ghandi, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987
237. MATYSZAK, PHILIP – Duşmanii Romei, de la Hannibal la Attila, Ed.All, 2008
238. MAUROIS , ANDRE – Istoria Angliei, vol. I-II, Ed. Politică, 1970
239. MIHALYI DE APŞA, Dr. IOAN – Diplome Maramureşene din secolele XIV si XV, editia a IV – a, ediţie coordonată si completată de Vasile Iuga de Sălişte, Ed.Dragoş Vodă Cluj – Napoca, 2009
240. MOLDOVEANU, IORDACHE – Geto-dacii ne vorbesc, Ed.Miracol, 1994
241. MOLYNEAUX,BRIAN LEIGH & PIERS VITEBSKY – Pământ Sacru, Monumente Sacre, Ed.All,2008
242. MOMMSEN, THEODOR – History of Rome, vol.I – V, Richard Bentley&Son, 1894
243. MONTEFIORE, SIMON SEBAG – Ierusalim, biografia unui oraş, Ed.Trei, 2012
244. MOSIN, OCTAVIAN – Istoria bisericească universală, Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldovei, Universitatea de Teologie Ortodoxă din Moldova.
245. MUREŞAN, OVIDIU – De la antichitatea târzie la amurgul evului mediu (sec. IV – XIII), Ed.Todesco, Cluj-Napoca, 2007
246. MUŞAT, MIRCEA – Izvoare şi mărturii străine despre strămoşii poporului român, Ed. Academiei R.S.R., 1980
247. MUSSET, LUCIEN – Al doilea asalt asupra Europei Creştine, Ed. Corint, 2002
248. MUSSET, LUCIEN – Epoca invaziilor, Ed. Corint, 2002
249. MURGESCU, BOGDAN – Istoria Romaniei în texte, Ed.Corint
250. NASO, PUBLIUS OVIDIUS – Arta iubirii, Ed. Minerva, 1977
251. NEAGOE, MANOLE – Mari bătălii din istoria lumii, vol.I-II, Ed.Scrisul Românesc, 1973
252. NECULCE, ION – O samă de cuvinte, Ed. Corint, 2004
253. NECULCE, ION – Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Gramar, 2008
254. NEHRU, JAWAHARLAL – Descoperirea Indiei, Ed. de Stat pt. Literatură politica, 1956
255. NICOLAUS, OLAHUS – Ungaria.Atila, Institutul European, 1999
256. NICOLLE, DAVID – Nicopolis, 1396, the Last Crusade, Osprey Publishing Limited, 1999
257. NICOLLE, DAVID, V.SHPAKOSKY – Kalka River, 1223, Osprey Publishing Ltd.
258. NICOLLE, DAVID, ANGUS MC BRIDE – Hungary and the Fall of Eastern Europe , 1000 – 1568, Osprey Publishing Ltd., 1988
259. NICOLE, DAVIS – The Crusades, Osprey Publishing Limited, 2001
260. NICULIŢA-VORONCA, ELENA – Datinele şi credinţele poporului român, Ed.Saeculum Vizual, 2008
261. NISTOR, ION – Istoria Basarabiei, Ed. Humanitas , 1991
262. NISTOR, ION I. – Ungurii în Dacia Carpatină, Analele Academiei Române, Memoriile sectiunii istorice, seria III, tomul XXIV, mem.15 , Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională Bucureşti, 1942
263. O’BRIEN, CORMAC – Declinul Imperiilor de la glorie la ruină, povestea marilor imperii antice, Ed. Curtea Veche, 2010
264. OCHOA, GEORGE & MELINDA COREY – Ghidul ştiinţelor, cronologic, Ed. All, 2000
265. ONCIUL, DIMITRIE – Scrieri Istorice, ed.critică îngrijită de A.Sacerdoţeanu, Ed.Ştiinţifică, 1968
266. OPPERMAN, MANFRED – Tracii între spaţiul carpatic şi Marea Egee, Ed. Militara, 1988
267. OPREANU, CORIOLAN – Castrul roman de la Grădiştea Muncelului (Sarmisegetusa Regia). Cronologie şi semnificaţia sa istorică, articol
268. OŢETEA, ANDREI & colectiv – Istoria lumii în date, Ed. Enciclopedică Româna, 1972
269. OŢETEA, ANDREI & colectiv – Istoria României, vol II, Ed.Academiei R.S.R., 1962
270. PĂCURARIU, FRANCISC – Românii şi maghiarii de-a lungul veacurilor, Ed. Minerva, 1988
271. PĂCURARIU, MIRCEA – Istoria bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, 1992
272. PĂCURARIU, MIRCEA – Istoria Biserici Ortodoxe Române, Ed.Institutului Biblic, 2010
273. PACHIA-TATOMIRESCU, IOAN – Istoria religiilor, Ed. Aethicus, 2001
274. PALITTA, GIANNI, DARIO CALI, LAURA ACETI, DONATELLA BERGAMINO – Atlas istoric al lumii ilustrat – Ed. Litera International, 2009
275. PASCU, STEFAN – Culegere de texte pentru istoria României, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1977
276. PAPACOSTEA, ŞERBAN – Românii în secolul al XIII – lea,Ed. Enciclopedică, 1993
277. PAPACOSTEA, ŞERBAN – Geneza statului în evul mediu românesc, Ed.Dacia, 1988
278. PAPADOPOL-CALIMAH, AL – Scrieri vechi pierdute atingătoare de Dacia, Ed. Dacica, 2007
279. PARASCA, PAVEL – Politica externă şi relaţiile internationale ale ţărilor române în epoca medievală, Universitatea Libera Internaţionala din Moldova, Chişinau, 2005.
280. PARDO, JESUS – Conversaţii despre Transilvania, Călătorie de-a lungul a cincisprezece veacuri, Ed.Viga, 2010
281. PÂRVAN, VASILE – Getica, o protoistorie a dacilor, Cultura Naţională, 1926
282. PÂRVAN, VASILE – Dacii la Troia, Tipografia I.C.Văcărescu, 1926
283. PÂRVAN, VASILE – Dacii la Troia, Studii de protoistorie a Daciei, Ed.Saeculum I.O., 2011
284. PÂRVAN, VASILE – Consideraţiuni asupra unor nume de râuri daco-scitice, Cultura Natională Bucureşti , 1923
285. PÂRVAN, VASILE – Histria, inscriptii găsite în 1916, 1921, 1922, memoriu însoţit de 10 stampe si 56 figuri în text, Cultura Naţională Bucureşti, 1923
286. PAVELEA, TRAIAN – cap. Identitatea Năsăudului din Monografia Oraşului Năsăud (1245 – 2008 ), Ed. Napoca Star Cluj Napoca, 2009
287. PAVLOV, I., I.IANEV, D.CAIN – Istoria Bulgariei, Ed.Corint, 2002
288. PETRESCU –DÂMBOVIŢA, M. / DAICOVICIU H. & colectiv – Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII – lea, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1995
289. PETRUŢ, ION – Nume de persoane şi nume de locuri româneşti, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984
290. PIATKOWSKI, ADELINA – O istorie a Greciei antice, Ed. Albatros, 1988
291. PIPPIDI, D.M. & colectiv – Dicţionar de istorie veche a României, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976
292. POHLSANDER, HANS A. – The Emperor Constantine, Routledge, Taylor&Francis Group, 1996
293. PONCEA, TRAIAN-VALENTIN – Geneza oraşului medieval românesc extracarpatic (secolele X-XIV), Ed. Biblioteca Bucureştilor, 1999
294. PONTIKOS, DIENEKES – Originea indo-europeana:sud-estul Europei, traducere din l.engleza si comentariu, prof.Timotei Ursu, Revista Dacia Magazin, nr.28, ianuarie, 2006
295. POP, FELICIAN & ROBERT LASZLO – Istoria secretă a Sătmarului, Ed.Citadela, 2010
296. POP, IOAN-AUREL & IOAN BOLOVAN & colectiv – Istoria ilustrată a României, Ed. Litera International, 2009.
297. POP, IOAN-AUREL – Românii şi maghiarii în sec.IX – XIV, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 1996
298. POP, IOAN-AUREL – Din mâinile valahilor schismatici, Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale, secolele XIII-XIV, Ed.Litera, 2011
299. POPA, MARCEL / MATEI C. HORIA – Mică enciclopedie de istorie universală, Ed. Politică , 1988
300. POPA-LISSEANU,GHEORGHE – Românii în izvoarele istorice medievale, Ed.Bucovina, I.E.Torouţiu, 1939
301. POPA-LISSEANU,GHEORGHE – Cronica Nestoris, Ed.Bucovina, I.E.Torouţiu, 1935
302. POPA-LISSEANU,GHEORGHE – Ammian Marcellin (Razboiul cu Gotii),, Ed.Bucovina, I.E.Torouţiu, 1939
303. POPA-LISSEANU,GHEORGHE – Cronica pictata de la Viena, Ed.Bucovina, I.E.Torouţiu, 1937
304. POPA-LISSEANU,GHEORGHE – Brodnicii, Ed.Bucivina, I.E.Torouţiu, 1938
305. POPA-LISSEANU,GHEORGHE – Izvoarele istoriei românilor, vol.VIII, Ambasadele lui Priscus, Ed.Bucovina, I.E.Torouţiu, 1936
306. POPA-LISSEANU,GHEORGHE – Romanica, studii istorice, filologice şi archeologice, Tipografia Ion C.Văcărescu, 1926
307. POPA-LISSEANU, GHEORGHE – Originea secuilor şi secuizarea românilor, Ed.Pur si Simplu. ,2003
308. POPA-LISSEANU, GHEORGHE – Continuitatea romanilor în Dacia, Ed.Saeculum I.O. ,2010
309. POPESCU, EMILIAN & CAŢOI MIHAI OVIDIU – Istorie bisericeasca, misiune creştină şi viaţa culturală, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2010
310. POPESCU, ALEXANDRU – Academia secretelor, Intelectualii si spionajul, O istorie universala, Ed. Cetatea de Scaun , 2011
311. POPESCU – BELIS, ANDREI – Legende des origines, origines d’une legende: les Gabaliyya du mont Sinai, Le Sinai de la conquete arabe a nos jours, edite par Jean-Michel Mouton, Institut francais d’archeologie orientale, cahier des annales islamologique 21 – 2001
312. POPESCU, PETRU DEMETRU – Basarabii, Ed. Albatros, 1989
313. PORCIUS, FLORIAN – Istoria Districtului Năsăudean, Arhiva Şomeşana, nr.9/1928
314. PRODAN, DAVID – Supplex Libellus Valachorum, istoria formarii naţiunii române, Ed.Ştiinţifică, 1967
315. PRODAN, DAVID – Transilvania si iar Transilvania, Ed. Enciclopedică , 1992
316. PUŞCARIU, IOAN, Cavaler de – Ugrinus, 1291, Institutul de arta grafica Carol Gobl, 1901
317. PUŞCARIU, IOAN, Cavaler de – Fragmente istorice despre boierii din Ţara Făgăraşului, Ed. Societatii Culturale Pro Maramures, 2006
318. PUŞCARIU, IOAN, Cavaler de – Familiele nobile romane, Tipariulu tipografiei archidiecesane, 1892
319. RACHET, GUY – Dicţionar de civilizaţie greacă – Larousse, Univers Enciclopedic, 1998.
320. RADUŢIU, AUREL & PERVAIN VIORICA, ANDEA SUSANA, GROSS LIDIA – Documenta Romaniae Histrica ~ C.Transilavania, volumul XIV (1371-1375), Ed. Academiei Române, 2002
321. RHODE, ERVIN – Psyche, Ed. Meridiane – 1985
322. RODEAN, IOAN – Enigmele pietrelor de la Sarmizegetusa, Ed. Albatros, 1984
323. ROMAȘCANU, MIHAIL GR. – Tezaurul român de la Moscova, Ed.Cartea Românească, 1934
324. RONG, JIANG – Totemul lupului, vol.1+2, Curtea Veche, 2011
325. ROSETTI, RADU R. – Istoria Artei Militare a Românilor până la mijlocul veacului al XVII-lea, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională Bucureşti, 1947
326. RUDEANU, I.OCTAVIAN – Istoric si spiritualitate în Bizanţul mijlociu şi târziu, Ed.Călăuza, 2003
327. RUFFINI, MARIO – Istoria românilor din Transilvania, Ed. Proteus & Hyperion & Fundaţia Culturală Memoria, 1993
328. RUNCIMAN, STEVAN – Căderea Constantinopolelui, Ed. Enciclopedică ,1991
329. RUSSU, I.I. – Etnogeneza românilor, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981
330. RUSSU, I.I, – Daco-geţii în imperiul roman, Ed.Academiei R.S.R., 1980
331. RUSSU, I.I. – Limba traco-dacilor, Ed.Ştiinţifică , 1967
332. SABIN, PHILIP, HANS VAN WEES, MICHAEL WHITBY – The Cambridge History of Greek and Roman Warfare – vol. 1 : Greece, the Helenistic world and the Rise of Rome, Cambridge University Press, 2008
333. SABIN, PHILIP, HANS VAN WEES, MICHAEL WHITBY – The Cambridge History of Greek and Roman Warfare – vol. 2 : Rome from the late Republic to the late Empire, Cambridge University Press, 2008
334. SĂLĂGEAN, TUDOR – Ţara lui Gelou, contribuţii la istoria Transilvaniei de nord în secolele IX – XI, Ed. Argonaut 2006
335. SAMARIAN, dr.POMPEI GH. – Medicina şi Farmacia în trecutul românesc, 1382 – 1775, Tipografia „Moderna”, Călăraşi-Ialomiţa, 1938
336. SAVESCU, NAPOLEON – Noi nu suntem urmaşii Romei, Ed.Intact, 1999
337. SCHURE, EDUARD – Marii Iniţiaţi, ed. Lotus , 1994
338. SCORPAN, COSTIN – Istoria României – Enciclopedie , Ed. Nemira , 1997
339. SEKUNDA, NICOLAS VICTOR – The Ancient Greeks, Osprey Publishing Ltd.,2000
340. ŞERBAN, MIHAI E. – Omul şi astrele, Ed. Dacia, 1986
341. SHEPPARD, RUTH – Alexander the Great at War, Osprey Publishing Ltd., 2008
342. SIGERUS, EMIL – Cronica oraşului Sibiu, 1100 – 1929, Ed.Honterus, 2011
343. ŞLAPAC, MARIANA – Arhitectura de apărare din Moldova medievală (mijlocul sec. XIV – mijlocul sec. Al XVI – lea), Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Studiului Artelor, Chişinău, 2004.
344. ŞOTROPA, VIRGIL – Răboaje din trecut, Arhiva Someşana Năsăud, no.4,1926
345. ŞOTROPA, VIRGIL – Voci străine despre Români, Arhiva Someşană Năsăud, no.2,1925
346. ŞOTROPA, VIRGIL – Tătarii în Valea Rodnei, Arhiva Someşană Năsăud, no.28,1940
347. ŞOTROPA, VIRGIL – Soarta românilor din satele saseşti, Arhiva Someşană Năsăud, no. 18, 1936
348. SPINEI, VICTOR – Marile migraţii din estul şi sud estul Europei în secolele IX-XII, Ed.Institutul European, 2000
349. ŞTEFANESCU, PAUL – Enigme ale Istoriei Române, vol.I, Ed.Vestala, 2001
350. ŞTEFANESCU, PAUL – Enigme ale Istoriei Române, vol.II, Ed.Vestala, 2007
351. ŞTEFANESCU, PAUL – Enigme ale Istoriei Universale, vol.I, Ed.Vestala, 2009
352. ŞTEFANESCU, PAUL – Enigme ale Istoriei Universale, vol.II, Ed.Vestala, 2009
353. ŞTEFANESCU, PAUL – Nebunii istoriei, Ed.Vestala, 2004
354. STEPHENSON, PAUL – Byzantium’s Balkan Frontier – A Political Study of the Northern Balkans, 900 – 1204, Cambridge, University Press, 2002
355. STOIAN, MIHAI – Nici cuceriţi, nici cuceritori , vol I – III ,Ed. Eminescu, 1981 – 1983
356. STOICA, STAN & colectiv – Dictionar biografic de istorie a României, Ed. Meronia
357. STOICESCU, NICOLAE&FLORIAN TUCA – 1330, Posada, Ed.Militară, 1980
358. STROICESCU , NICOLAE – Continuitatea românilor, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980
359. ŞARAMBEI, IOHANNA & NICOLAE – 99 de personalităţi ale lumii antice, Ed. Semne, 1997
360. TANCO, TEODOR – Lumea transilvana a lui Ion Creangă, Ed.Dacia, 1989
361. TASIEDANU, ST. preot – Villae Olachales din judeţele Beregh, Marmures si Ungh , în veacul al XIV – lea – Revista Cultura Creştină nr.10-11/1921
362. THEODORESCU, RĂZVAN – Bizant, Balcani, Occident la începuturile culturii Medievale Româneşti (secolele X-XIV), Ed.Academiei R.S.R., 1974
363. TITUS LIVIUS – De la fundarea Romei, Ed.Ştiinţifică , 1981
364. TONCIULESCU, PAUL LAZAR – Cronica notarului Anonymus, Faptele Ungurilor (traducere de pe fotocopia originalului de la Viena) , Ed.Miracol, 1996
365. TONCIULESCU, PAUL LAZĂR – De la Tărtăria la Ţara Luanei, Ed. Miracol, 1996
366. TONCIULESCU,PAUL LAZĂR / DELCEA, EUGEN – Istoria începe în Carpaţi, Ed. Obiectiv 2001
367. TOMOIU N. NICOLAE – Neamul întemeietor a lui Basarabă, de la boierul Negru Vodă până la Basarab Întemeietorul, Ed.Carpathia Press, 2008
368. TUDOR, GHEORGHE – Armata geto-dacă, Ed. Militară, 1986
369. TURNBULL, STEPHAN – Ghenghis Khan&The Mongol Conquests 1190 – 1400, Osprey Publishing Ltd., 2003
370. TURNBULL, STEPHAN – The Ottoman Empire , 1326-1699, Routledge -Taylor-Francis
371. TURNBULL,STEPHAN , ANGUS MC BRIDE – The Mongols, Osprey Publishing Ltd., 1980
372. TUTEA , PETRE – Între Dumnezeu şi neamul meu, Ed. Arta grafică, 1992
373. TYLDESLEY, JOYCE – Cronica Reginelor Egiptului, Ed.Rao, 2007
374. UHLIG, HELMUT – Drumul matasii. Cultura universala antica intre China si Roma, Ed.Saeculum, 2008
375. URECHE, GRIGORE – Letopiseţul Ţarii Moldovei, Ed.Gramar, 2007
376. URICARIUL, AXINTE – Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi Moldovei, vol.I-II,Ed.Minerva, 1993
377. VAIDA, DAN LUCIAN & CLAUDIA SEPTIMIA PETEANU & IOAN SENI – cap. Repere istorice din cele mai vechi timpuri pâna la desfiinţarea regimentului de graniţa, Monografia Oraşului Năsăud (1245 – 2008 ), Ed. Napoca Star Cluj Napoca, 2009
378. VASILIEV, ALEXANDER A. – Istoria Imperiului Bizantin, Ed.Polirom, 2010
379. VASILIEV, VALENTIN – Sciţii Agatârşi pe teritoriul României, Ed.Dacia, 1980
380. VASILIEV, VALENTIN , IOAN AL ALDEA, HORIA CIUGUDEAN – Civilizaţia dacică timpurie în aria intracarpatică a României, Ed. Dacia, 1991
381. VELCESCU, LEONARD – Discuţie asupra unor „probleme” în legătură cu Dacii din Forul lui Traian , la Roma – articol revista Argessis, 2007
382. VITENCU, ALEXANDU – Vechi documente moldoveneşti
383. VLAHUŢA, ALEXANDRU – Din trecutul nostru, Ed.Litera International, 2001
384. VRACIU, ARITON – Limba daco-geţilor, Ed.Facla, 1980
385. VULCĂNESCU, ROMULUS – Mitologie Română, Ed. Academiei, 1984
386. VULPE, RADU – Columna lui Traian, Monument al etnogenezei românilor, Ed. Sport Turism, 1988
387. WALD, LUCIA / SLAVE ELENA – Ce limbi se vorbesc pe glob, Ed. Ştiinţifică, 1968
388. WATTS, L. LARRY – Fereste-mă, doamne de prieteni, Ed.Rao, 2011
389. WEBBER, CHRISTOPHER – The Thracians, 700 BC – AD 46, Osprey Publishing Ltd., 2001
390. WIESENTHAL, SIMON – Calea speranţei, Ed. RAO, 1993
391. XENOPOL, A.D. – Moldova până la Ştefan cel Mare, 1288 – 1457.
392. XENOPOL, A.D. – Istoria Românilor din Dacia Traiana, vol. I-IV, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică 1985 – 1993
393. XENOPOL,A.D. – Teoria lui Rosler – Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiana, Tipo Moldova,2009
394. ZAMFIRESCU, DAN – Ortodoxie si Romano – Catolicism în specificul existentei lor istorice, Ed. Roza Vânturilor, 1992
395. Arhiva Someşana, Năsăud, anii: 1924,1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1936, 1937, 1938, 1939 si 1940
396. Biblia sau Sfanta Scriptura, tiparită sub îndrumarea şi cu purtarea de grija a preafericitului părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ed.Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1982
397. Biblia sau Sfânta Scriptura a Vechiului şi Noului Testament, Soc. Biblica
398. Cartea morţilor tibetană, Ed Moldova, 1992
399. Cronica Ilustrată a omenirii, Începuturile omului şi culturile timpurii, 7 mil ani – 1000 iHr, Ed.Litera, 2011
400. Cronica Ilustrată a omenirii, Grecia şi Antichitatea clasică, 1000 – 323 iHr, Ed. Litera, 2011
401. Cronica Ilustrată a omenirii, Roma si Elenismul, 323 – 27 i.Hr, Ed. Litera, 2011
402. Cronica Ilustrată a omenirii, Apogeul şi criza imperiului roman, 27 i.Hr – 313 d.Hr., Ed.Litera, 2011
403. Cronica Ilustrată a omenirii, Antichitatea tarzie, Imeriul Carolingian, Evul mediu timpuriu, 313 – 1204, Ed.Litera , 2011
404. Cronica Ilustrată a omenirii, Din evul mediu în epoca moderna, 1204 – 1648, Ed. Litera, 2011.
405. Cronica cercetarilor arheologice din România, Campania 2010, www.cimec.ro – Ministerul Culturii şi Patrimoniului National, Directia Patrimoniu Cultural
406. Dexi – Dictionar explicativ ilustrat al limbii române, Arc & Gunivas, 2007
407. Dictionar biblic, Ed. Cartea creştină, 1995
408. Dicţionar roman – latin, latin – român, Ed. Teora, 2004
409. Dicţionar roman – maghiar, maghiar – român, Ed.Teora, 2004
410. Dicţionar roman – englez, engez – român, Ed.Teora, 2004
411. Dicţionar roman – francez, francez – român, Ed.Teora, 2004
412. Diploma cavalerilor iezuiţi , 1247
413. Diploma cavalerilor teutoni, 1211
414. Documente privind Istoria Romaniei, veacul XI, XII si XIII, C.Transilvania, vol. I (1075 – 1250), vol.II (1251-1300), Ed.Academiei R.S.R., 1951
415. Enciclopedia Concisa Britannica, Ed. Litera, 2009
416. Enciclopedie Ilustrată de Istorie Universală, Reader’s Digest, 2006
417. Fontes Historiae Daco-Romanorum – Secretarul anonim al regelui Bela, Faptele Ungurilor , Ed. Saeculum I.O. , 2010
418. Fontes Historiae Daco-Romanorum – Geograful Anonim, Descrierea Europei Orientale , Ed. Saeculum I.O. , 2010
419. Fontes Historiae Daco-Romanorum – Românii în poezia medievală , Ed. Saeculum I.O. , 2010
420. Fontes Historiae Daco-Romanorum – Simon de Keza, Cronica Ungurilor , Ed. Saeculum I.O. , 2010
421. Fontes Historiae Daco-Romanorum – De la Hesiod la Antoninus, Ed,Academiei R.P.R., 1964
422. Fontes Historiae Daco-Romanorum – De la anul 300 la anul 1000 , Ed. Academiei R.S.R, 1970
423. Fontes Historiae Daco-Romanorum – Scriitori bizantini, Ed. Academiei R.S.R., 1975
424. Fontes Historiae Daco-Romanorum – Scriitori şi acte bizantine , Ed. Academiei R.S.R., 1982
425. Fontes Historiae Daco-Romanorum – Ammiani Marcellini, Bellum Gothicum, prin grija lui G.Popa-Lisseanu, Tipografia “Bucovina”, I.E.Toroutiu, 1939
426. Larousse, Cronologia Universală, Ed. Lider, 1996
427. Larousse, Civilizatii Antice, Ed.Rao 2008
428. Larousse, Mari Exploratori, Cucerirea si inventarea lumii, Ed.2006
429. Letopiseţul Cantacuzinesc, Scriptorium.ro
430. Le Petit Larousse, Dictionnaire encyclopedique, 1993
431. Mari enigme ale omenirii, Ed.Aquila, 2007
432. Mari enigme ale trecutului, dezvăluiri din culisele istoriei, Reader’s Digest, 2004
433. Mic dictionar enciclopedic, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982
434. The Times – Atlasul Geografic al Lumii, Ed. Corint , 2011
435. ………………………………….. + Mass Media
436. ………………………………….. + Internet

 < Cuvânt de sfarşit | Tabele cronologice >